bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Kan bitcoin skalere?

Kun få år etter at Satoshi Nakamoto skapte bitcoin begynte brukere og utviklere å innse at bitcoin ikke var designet fra starten av til å skalere for å kunne fungere som en global verdensvaluta. Med en begrensning på 7 transaksjoner per sekund er bitcoin svært langt unna kapasiteten til for eksempel Visa som kan skilte med 24 000 transaksjoner per sekund. Hvis dette problemet ikke kan løses på noen måte vil visjonen om at bitcoin en dag vil bli brukt av personer over hele verden aldri gå i oppfyllelse.

Debatten rundt bitcoins evne til å skalere har pågått i lang tid allerede, og fremdeles har ikke utviklere kommet frem til en langvarig og permanent løsning. Vi har likevel sett svært mye innovasjon og utvikling på dette området, og det har uten tvil vært mye progresjon de siste årene på tross av uenighetene.

Økning av blokkstørrelsen

En av kjerneegenskapene som diskuteres er størrelsen på blokkene i blokkjeden. Satoshi Nakamoto programmerte disse til å være på kun 1 mb, og når hver blokk tar omtrentlig 10 minutter før den legges til i blokkjeden betyr det at et svært begrenset antall transaksjoner kan prosesseres samtidig.

Som en løsning på problemet har flere personer og miljøer prøvd å fremme ideen om å øke blokkstørrelsen. Ved å gjøre dette kan flere transaksjoner pakkes inn i hver blokk, og dette vil derfor igjen øke transaksjonskapasiteten til nettverket. Nedsiden med å øke blokkstørrelsen er at kun de største minerne vil være i stand til å løse blokkene, som igjen kan føre til at bitcoin-nettverket blir mindre desentralisert. I tillegg vil det øke mengden data som nodene må synkronisere, som igjen kan føre til færre operative noder og igjen økt sentralisering som et resultat.

Det er også et annet problem som førte til mye spenning sommeren 2017. Hvordan skal utviklere og brukere komme til enighet når det er ingen sentral autoritet som kan ta en endelig avgjørelse? Siden bitcoin er desentralisert av natur er man avhengig av å oppnå konseus ved at alle minere og noder oppdaterer softwaren til å reflektere en slik endring av kildekoden. I tillegg er det mange som argumenterer for at siden bitcoin er åpen kildekode kan hvem som helst i stedet skape sin egen kryptovaluta med hvilken blokkstørrelse de selv ønsker. Og det var nettop det som skjedde i august 2017 da en gruppe minere økte blokkstørrelsen til 8 mb og med det så Bitcoin Cash dagens lys.

SegWit

En av bitcoins utviklere foreslo i 2015 en løsning som vil kunne øke kapasiteten til hver blokk uten å øke selve blokkstørrelsen. Løsningen kalt Segregated Witness (SegWit) endrer måten hvordan datamengden i hver blokk er lagret på, og ble implementert i nettverket i august 2017. For å ta i bruk SegWit må lommebøker oppgraderes for å støtte dette, og på nåværende tidspunkt har ca 50% av alle transaksjoner som gjennomføres implementert teknologien.

Utviklingen av Lightning Network har sett mye progresjon det siste året

Schnorr-signaturer og Lightning Network

Parallellt med utviklingen og implementeringen av SegWit har og andre teknologiske løsninger blitt foreslått. Schnorr-signaturer vil kunne redusere datamengden hver signatur tar opp i hver blokk som igjen vil øke transaksjonskapasiteten (i tillegg til økt anonymitet). Det er ventet at Schnorr-signaturer vil bli implementert i bitcoin senere i 2019.

Lightning Network er en annen svært spennende teknologi som har vært under utvikling av Lightning Labs siden 2015. Lightning Network er kort forklart en protokoll som kjører på toppen av bitcoin-nettverket som gjør det mulig å prosessere mindre transaksjoner som inkluderes i blokkjeden på et senere tidspunkt. Denne teknologien gjør det mulig å gjennomføre transaksjoner på lik linje som Visa uten at selve bitcoin-nettverket eller blokkstørrelsen vil måtte oppgraderes.

Situasjonen fremover

Adopsjonen av SegWit har i februar 2019 stagnert rundt 50%, og vi har ikke sett noe særlig økning siden september 2018. Det er likevel ventet at flere og flere vil ta i bruk SegWit etterhvert med tiden.

Det mest viktige rundt skaleringsdebatten for bitcoin i 2019 vil være Schnorr-signaturer og Lightning Network. Flere forslag har blitt foreslått av utviklere allerede for implementering av Schnorr-signaturer, men det vil kreve mye testing og utvikling før nettverket endelig blir oppgradert for å støtte dette.

Lightning Network har nettop lansert protokollen som gjør det mulig å gjennomføre lynraske og svært billige mikrotransaksjoner. Selv om bruken er fortsatt lav i dag må vi huske på at det vil alltid ta tid når helt ny teknologi skal tas i bruk.

En ting er i hvert fall sikkert, og det er at noen av verdens smarteste og mest dedikerte personer jobber tilnærmet døgnet rundt for å løse mange av bitcoins utfordringer. Vi følger utviklingen nøye og vil oppdatere denne guiden etterhvert som nye teknologiske milepæler oppnås.