bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Brukervilkår

Ved å besøke Bitcoinakademiet.no, fra nå av kalt «Nettstedet», godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, og godtar at du selv er ansvarlig for å overholde norsk lovgivning. Dersom du er uenig med noen av disse vilkårene for bruk, har du ikke tillatelse til å benytte deg av dette Nettstedet, og vi ber deg om å forlate Nettstedet umiddelbart. Ordet «Bruker» blir heretter benyttet for å omtale personer som benytter seg av Nettstedet.

Samarbeidspartnere

Bitcoinakademiet.no markedsfører og linker til flere børser, lommebøker, ICOs og andre tjenester og produkter tilknyttet kryptovaluta. Nettstedet har ikke ansvar for registrering som foregår på eksterne nettsider hos våre samarbeidspartnere. I noen tilfeller mottar Nettstedet provisjon for å videreformidle registreringer og kjøp av varer eller tjenester. Det kan og forekomme referanse til våre samarbeidspartnere via e-post. 

Åndsverk og immaterielle rettigheter

Alt innhold på Nettstedet er beskyttet av åndsverksloven, og du har ikke lov til å kopiere, låne, benytte eller redigere innholdet i eget arbeid uten skriftlig tillatelse fra Nettstedets eiere. Det gis tillatelse til å midlertidig laste ned en kopi av materialet på Nettstedet for personlig og ikke-kommersiell visning. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

  • Lage kopier av eller modifisere materialet
  • Bruke materialet til kommersiell eller ikke-kommersiell offentlig visning
  • Bruke materialet til kommersielle formål
  • Fjerne proprietære notasjoner fra materialer på Nettstedet
  • Dekompilere, eller forsøke å dekompilere, programvare som finnes på Nettstedet
  • Speile innholdet til en annen tjener («server» på engelsk)
  • Overføre nettsidens innhold til en annen person

Denne lisensen opphører automatisk dersom du bryter noen av disse restriksjonene.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på Nettstedet leveres «slik som det er» og det gis ingen garantier, underforstått eller uttrykt. Vi fraskriver oss herved fra alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, betingelser eller garantier for egnethet for bestemte formål, salgbarhet eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Under ingen omstendigheter skal Nettstedet, eller dets samarbeidspartnere, være ansvarlig for eventuelle skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke innhold på Nettstedet.

All informasjon og innhold på Nettstedet skal kun benyttes til informasjonsformål, og skal ikke under noen omstendigheter tolkes som å være av rådgivende art eller en oppfordring til å gjøre investeringer i spesifikke kryptovalutaer. Vi oppfordrer alle besøkende til å gjøre egen research fra flere kilder i tillegg til Nettstedet.

Investering i og trading av kryptovaluta er svært risikofylt, og i verste fall kan man risikere at investeringen blir verdiløs. Vi oppfordrer til å ta kontakt med en autorisert finansiell rådgiver før du gjør investeringer i bitcoin eller andre kryptovalutaer. Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske beslutninger gjort av besøkende personer på Bitcoinakademiet.no.

Vi gjør oppmerksom på at materialet som blir vist på Nettstedet kan inneholde typografiske, tekniske, fotografiske eller andre feil. Det garanteres ikke at noe av innholdet på Nettstedet er fullstendig, oppdatert eller nøyaktig. Vi har rett til å gjøre endringer i alt av innhold på Nettstedet uten varsel til enhver tid, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere innholdet, eller holde innholdet oppdatert, på Nettstedet.

Vi har ikke gjennomgått andre eksterne nettsider og områder som er eller har knyttet, linket eller referert til Bitcoinakademiet.no, og står ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene. Bruk av disse nettsidene er på brukerens egen risiko.

Vi gjør oppmerksom på at Bitcoinakademiet.no er en selvstendig tredjepart, og må ikke forveksles med andre tjenester og nettsider.

Klage

Dersom du ønsker å sende inn klage angående innhold eller tjenester leveret av Nettstedet kan du sende oss en e-post til kontakt(at)bitcoinakademiet.no. Vi vil i den grad det er mulig prøve å etterstrebe en løsning som vil være til det beste for begge parter. 

Endringer av vilkår

Bitcoinakademiet.no kan revidere disse brukervilkårene uten varsel til enhver tid. Ved å besøke Bitcoinakademiet.no godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse brukervilkårene.

Siste utgave av denne avtalen tilgjengelig på Nettstedet vil til enhver tid være gjeldende.