bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Bruksområder for blockchain

Vi har tidligere forklart hva en blockchain er, men hva kan det egentlig brukes til? Er det noen som bruker blockchain i dag?

Satoshi Nakamoto skapte verdens første blockchain da han lanserte ideen om bitcoin i 2008. Helt siden den første bitcoin-transaksjonen fant sted tidlig året etter har en lang rekke industrier og selskaper forstått de potensielt enorme implikasjonene teknologien kan ha på måten bedrifter og virksomheter opererer i dag.

Likevel er det ikke slik at «alt og alle» bør, og vil, flytte over til en blockchainløsning slik enkelte personer har en visjon om. Mange selskaper og industrier har ikke direkte behov for egenskapene som blockchain bringer, og vil sannsynligvis fortsette med en sentralisert løsning også i fremtiden. Men det er helt klart mange interessante og svært aktuelle bruksområder for blockchainteknologi, og under vil vi presentere noen av disse.

Digital identitet

Som vi har diskutert tidligere har blockchain gitt oss en ny måte å bygge tillit på. Ved å være i besittelse av våre egne kryptografiske nøkler er det i dag mulig å bekrefte vår digitale identitet på en helt ny måte – uten behov for en ekstern tredjepart.

I det daglige har de fleste av oss ofte behov for å bevise hvem vi faktisk er. Når vi logger inn i nettbanken, viser legitimasjon for å kjøpe alkohol, eller signerer en kontrakt, må vi eksponere noe av vår egen identitet til en eller flere andre parter. Flere land har allerede startet å eksperimentere med å gi alle sine borgere digital identitet lagret på blockchain for økt sikkerhet, fleksibilitet og tillit. Det er ikke utenkelig at også i Norge vil dette skje i løpet av noen år.

Utenlandsbetalinger

De som har prøvd å overføre penger til en bankkonto i et annet land vet hvor komplisert, tidkrevende og dyre slike overføringer kan være. De fleste banker tar i dag store gebyrer for å gjennomføre betalinger på tvers av landegrenser, men med blockchainteknologi vil dette kunne skje på en helt ny måte.

I dag bruker de fleste store internasjonale banker blockchainteknologi til å gjennomføre betalinger mellom hverandre. I motsetning til tidligere kan banker i dag overføre penger til andre siden av kloden i løpet av noen få sekunder, og nesten helt kostnadsfritt. Forhåpentligvis vil også vi forbrukere få mulighet til det samme når teknologien utvikles videre og vi ser økt global adopsjon.

Noen bruksområder for blockchainteknologi

Tokenisering av den fysiske verdenen

Kanskje har du hørt snakk om «tokenize the physical world»? Dette er noe veldig mange har store forventninger til de neste årene. Kort fortalt betyr tokenizing, eller tokenisering på norsk, å la en digital token representere eierskap av en unik eiendel i vår fysiske verden. På denne måten skaper blockchain og digitale tokens en bro mellom den digitale og fysiske verdenen.

La oss se på et eksempel. For å eksponere seg mot eiendomsmarkedet ved å direkte selv kjøpe eiendom er man som regel nødt til å kjøpe en hel enhet, enten det er en leilighet eller et hus. Mange har derimot ikke kapital til å klare dette, og det finnes få andre alternativer i dag. Gjennom fraksjonert eierskap (fractional ownership) og blockchain vil derimot alle personer med tilgang til internett få mulighet til eksponering mot mange ulike typer investeringer. Ved å tokenisere en leilighet, en hel bygård, eller et nybgd hotell, vil det være mulig å investere mindre beløp ved å la digitale tokens representere en eiendel i den fysiske verdenen.

Smarte kontrakter

Vitalik Buterin og ethereum har introdusert konseptet smarte kontrakter (smart contracts). Visjonen beskrevet i ethereums white paper er å kunne kombinere dagens digitale avtaler, regler og kontrakter med blockchain. På denne måten vil alle involverte parter ha fullt innsyn i de kontraktuelle reglene som er definert, og ha full tillit til at de andre partene vil utføre deres del av avtalen. Smarte kontrakter er automatiserte og selvkjørende applikasjoner som er styrt og utført av en blockchain-protokoll, i dette tilfellet ethereum.

Oppsummering

Vi har kun nevnt noen få reelle bruksområder for blockchain i denne guiden. Dette har gitt oss et helt nytt syn på hvordan data er samlet, sikret og verifisert i dag. Vi har nå en teknologi som lar oss bygge bro mellom vår digitale og fysiske verden. Automatiserte og selvkjørende kontrakter og applikasjoner vil med stor sannsynlighet bli del av vårt daglige liv i løpet av de neste årene, kanskje uten at vi selv vil være klar over det?