bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Bitcoin vs. Bitcoin Cash | Hva er forskjellen?

Helt siden bitcoin så dagens lys for 10 år siden har det vært mange diskusjoner rundt hvorvidt teknologien kan skalere effektivt. Et av problemene i dag er at teknologien er veldig treg sammenlignet med for eksempel banker som håndterer kredittkorttransaksjoner.

Visa håndterer 150 millioner transaksjoner per dag, noe som tilsvarer ca 1 700 transaksjoner per sekund. Til sammenligning tar det 10 minutter eller mer for å bekrefte en bitcoin-transaksjon, og nettverket kan kun prosessere 7 transaksjoner per sekund. I tillegg vil tiden det tar å bekrefte transaksjoner øke etter hvert som bruken av bitcoin øker.

I 2017 var nettop denne problematikken noe av det mest diskuterte rundt bitcoins fremtid som en global desentralisert valuta. To løsninger på problemet er og enten gjøre mengden data som verifiseres i hver blokk mindre, noe som vil føre til raskere og billigere transaksjoner, eller øke blokkstørrelsen slik at mer data kan prosesseres samtidig.

Juli 2017: SegWit

I midten av juli 2017 ble flesteparten av minere enige om å implementere en teknologi som kalles SegWit (Segregated Witness). SegWit fjerner signaturdata fra bitcoin-transaksjoner slik at mengden data som verifiseres i hver blokk blir mindre. Ved å gjøre dette kan flere transaksjoner prosesseres per blokk siden signaturdata er beregnet å utgjøre opptil 65% av datamengden i hver blokk.

August 2017: Bitcoin Cash

Selv om SegWit ble implementert i juli 2017, og med det økte bitcoin-nettverkets kapasitet til å prosessere transaksjoner, var det mange som følte det ikke var tilstrekkelig og en langsiktig løsning på det underliggende problemet. En gruppe minere og prominente personer i bitcoin-miljøet bestemte seg dermed for å splitte bitcoin-nettverket gjennom en hard fork, og skape sitt eget nettverk ved å øke blokkstørrelsen fra 1 mb til 8 mb.

1. august 2017 ble dermed Bitcoin Cash født. Alle personer som eide bitcoin på denne dagen mottok tilsvarende antall Bitcoin Cash. Ved å øke blokkstørrelsen til 8 mb skilter dermed Bitcoin Cash med å kunne prosessere flere transaksjoner per sekund, men det kommer på bekostning av nettverkets sikkerhet og evne til å motstå sentralisert kontroll i fremtiden.

Fremtiden til Bitcoin Cash

Det er veldig vanskelig å si hva som vil skje med Bitcoin Cash i fremtiden, og om verdien noen gang vil overstige bitcoin. Siden kjedesplitten fant sted i august 2017 har verdien svingt veldig mye opp og ned, og er per i dag (februar 2019) ca $123 sammenlignet med bitcoin som er verdsatt til ca $3640.

En ting som er sikkert er at vi har ikke hørt siste ord fra debatten rundt bitcoins evne til å skalere, og vi kan forvente at supportere av både bitcoin og Bitcoin Cash vil fortsette å diskutere hvorvidt den beste løsningen vil være å øke blokkstørrelsen i fremtiden.