bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Hvorfor bruke bitcoin?

Bitcoin var originalt laget som en alternativ og desentralisert betalingsløsning for å være et billigere, raskere og enklere alternativ til tradisjonelle internasjonale betalinger på den tiden. En ekstra fordel for personer og selskaper som tok betalt i bitcoin var at alle transaksjoner er irreversible, og unngår derfor trusselen mot dyre tilbakebetalinger.

Det siste tiåret har vi vært vitne til en rask utvikling av alternative digitale betalingsløsninger som tar i bruk tradisjonelle valutaer. Eksempler på dette er mobilbank, Vipps og Apple Pay. Dette har vært med på å redusere bitcoin-nettverkets tidligere fordeler som har opplevd både økende betalingskostnader og tregere transaksjoner de siste årene.

Flere land og myndigheter har og gjort bitcoin-transaksjoner ulovlig som del av kampen mot å forhindre hvitvasking av penger og kriminell virksomhet.

På tross av dette er bitcoin likevel i flere deler av verden i dag fortsatt den mest effektive og billigste måten å overføre penger og verdier på tvers av landegrenser på. Faktisk er bitcoin, og kryptovaluta generelt, den eneste muligheten som eksisterer for å sende penger ut av enkelte land rundt om i verden i dag.

Det er og en voksende liste over både mindre og større selskaper som aksepterer bitcoin som betaling i dag, både på internett og i fysiske lokasjoner og butikker. Likevel viser rapporter at etterspørselen er fortsatt lav i de fleste deler av verden i dag. Mange selskaper utvikler og jobber med å bygge ut infrastrukturen for å gjøre det enklere å bruke bitcoin direkte som betalingsmidel, og med tiden kan vi forvente at dette vil bedre seg drastisk.

Listen over antall butikker og selskaper som aksepterer bitcoin vokser stadig, men er fortsatt liten sammenlignet med tradisjonelle betalingsløsninger

Manger personer foretrekker også å ha sine personlige penger og verdier plassert i en eiendel som ingen sentral autoritet kan ta kontroll over. Dette er noe de fleste i den vestlige verden ikke tenker mye over til vanlig, men i land som Venezuela, Kina, India og mange afrikanske land er situasjonen en helt annen.

De siste årene har interessen for bitcoin økt svært mye, og hovedgrunnen er kanskje at tradere og investorer har sett på bitcoin som en gylden mulighet for spekulering i prisøkning. Dette så vi spesielt i 2017 da personer over hele verden ble bitt av «bitcoinfeber» og det var svært mye omtale i aviser og medier.

Noen kommenterer at bitcoin er velegnet og ofte blir brukt til hvitvasking av penger, men det er noe vi vet i dag er direkte feil. Siden alle transaksjoner med bitcoin både kan spores og er fullstendig transparante vil de fleste kriminelle som tar i bruk bitcoin fort bli arrestert. Amerikanske dollar er fortsatt den foretrukne valutaen i dag for kriminelle og personer som ønsker å gjøre betalinger uten å bli oppdaget.