bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Hva er ether?

Som vi har utforsket i guiden «Hva er bitcoin?» så vi at bitcoin representerer både bitcoin-nettverket, og bitcoin som en valuta eller mynt. På tilsvarende måte tilsvarer ethereum selve nettverket, mens ether er betalingsmiddelet som brukes til å utføre ulike oppgaver og tjenester på nettverket.

Grunnen til dette er at selv om ingen enkeltperson eller selskap eier ethereum, er det ikke gratis å bruke. Ether brukes derfor til å betale for datakraft for å utføre ulike tjenester og oppgaver.

Ether har mange likehetstrekk til bitcoin i måten man oppbevarer, sender og mottar denne kryptovalutaen på, men har likevel flere fundamentale forskjeller. Mens bitcoin er ment å være en digital valuta som delvis kan erstatte amerikanske dollar og euro i dag, er ether ment å være «drivstoffet» som gjør det mulig å kjøre desentraliserte applikasjoner på nettverket.

Ether er ethereums egen token og er ment å være «drivstoffet» for å kjøre desentraliserte applikasjoner

For å forstå dette bedre kan vi ta for oss et eksempel med en hypotetisk desentralisert utgave av Facebook. Hver gang du poster et innlegg på en gruppe, sender en melding med messenger, eller laster opp et bilde, må du betale et lite gebyr for at nettverket skal prosessere endringen. Dette gebyret vil du da betale med ether.

Dette gebyret i ether er basert på hvor mye «gas» som kreves for å utføre en spesifikk oppgave og hvor lang tid det vil ta å gjennomføre. Desto mer komplisert og raskt du ønsker oppgaven utført, desto mer «gas» vil du måtte betale.

I motsetning til bitcoin som maksimalt vil ha 21 millioner enheter i sirkulering, har ikke ether et definert maksimalt antall enheter som vil eksistere i fremtiden per i dag. Det eksisterer i overkant av 100 millioner ether i dag, og det utvinnes 5 nye ether ca. hvert 12. sekund på tilsvarende måte som for bitcoin.

I fremtiden vil ethereum endre dette ved å gå over til proof-of-stake konsensusalgoritme fra proof-of-work i dag. Dette vil og endre reglene for hvor mye ether som blir utvinnet, og dermed også det totale antallet ether som vil eksistere i fremtiden.