bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Hva er en bitcoin-transaksjon?

Det er vanskelig, hvis ikke umulig, å forklare hva en bitcoin-transaksjon er på en enkel måte og uten å bruke til dels tekniske ord. Vi skal derfor prøve å gjøre det på to måter: en kortfattet forklaring, og en mer komplisert.

Den enkle forklaringen

Hvis du vil sende bitcoin til en annen person må bitcoin-nettverket være sikker på at du faktisk eier det du prøver å sende, og at du ikke allerede har sendt det til noen andre tidligere. Denne informasjonen blir bekreftet av nodene som kommuniserer med nettverket. Når begge nevnte betingelser er verifisert og bekreftet av en node vil transaksjonen din bli publisert til nettverket og inkludert i første ledige blokk. Hver blokk inneholder en stor mengde transaksjoner, og hver blokk er linket til den forrige blokken. Dette er også bakgrunnen for ordet blockchain, eller blokkjede på norsk.

En litt mer komplisert forklaring

Private og offentlige nøkler

Et kontonummer er et nummer som identifiserer en bankkonto og består av 11 tegn i Norge. Dersom du ønsker at noen skal sende penger til din bankkonto oppgir du dette nummeret. Ingen som har kun kontonummeret ditt vil ha tilgang til det som er på kontoen, men de vil kunne overføre penger og betale deg.

Hver bitcoin-lommebok består av to sett med nøkler: en privat og en offentlig nøkkel. Den offentlige nøkkelen består av 34 bokstaver og tall, og kan sammenlignes med et kontonummer. Den private nøkkelen, som består av 64 bokstaver og tall, gir derimot full tilgang til lommeboken. Det har derfor ingen betydning at du deler den offentlige nøkkelen med andre personer, men den private nøkkelen må du alltid holde hemmelig og trygt.

Digital signatur

Når du sender bitcoin fra din lommebok gir du først beskjed til nettverket om hvor mye du ønsker å sende og til hvilken adresse. For å bekrefte at du er den rettsmessige eieren må du og signere transaksjonen med din private nøkkel. Lommeboken du sender fra vil dermed publisere en digital signatur, som består av både din private nøkkel og transaksjonsdetaljene du tastet inn, til nettverket for validering.

Nettverket vil deretter bekrefte om den publiserte transaksjonen kan verifiseres ved å kontrollere at du faktisk eier det du prøver å sende, og at du ikke allerede har sendt det til noen andre tidligere. Dette gjøres ved å sammenligne den digitale signaturen med din offentlige nøkkel. Siden signaturen ble laget med din private nøkkel, som er linket til din offentlige nøkkel, kan nodene validere transaksjonen uten at du trenger å røpe hva din private nøkkel er.

Validering av transaksjonen

Nettverket vil dermed validere transaksjonen dersom det kan bekrefte at du ikke allerede har sendt bitcoinsene du prøver å sende ved å gå igjennom transaksjonshistorikken til adressen din. Dette er mulig siden nettverket vet hvilken adresse (din offentlige nøkkel) du prøver å sende fra, og siden alle transaksjoner i bitcoin-nettverket er offentlige og kan leses av hvem som helst.

Dersom du ønsker å studere og følge med på alle bitcoin-transaksjoner som blir validert av nettverket kan du f.eks gå til Blockchain.info.