bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Hva er bitcoin?

Bitcoin kan sees på som to ulike komponenter. Først har vi selve bitcoin tokenen, eller bitcoin-mynter. Vi kan sammenligne bitcoin-mynter med for eksempel amerikanske dollar eller norske kroner. Den andre delen er bitcoin-nettverket som er et desentralisert og distribuert nettverk av informasjon. I praksis kan dette sees på som en stor database som til enhver tid holder oversikt over hvem som eier hva av alle bitcoin-mynter i sirkulering.

Dette nettverket gjør det mulig å sende betalinger direkte fra en person til en annen uten å gå via en sentral autoritet som en bank eller tredjeparts betalingsløsning. Bitcoin er også 100% digitalt. Derfor er det heller ikke trykt fysisk slik som dollar eller kroner, men er i stedet produsert, eller utvinnet, av datamaskiner spredt over hele verden.

Hvem har skapt bitcoin?

En eller flere pseudonyme utviklere som gikk under navnet Satoshi Nakamoto lanserte bitcoin i 2008 rett i etterkant av finanskrisen som inntraff samme år. Tittelen på dokumentet (white paper) som ble publisert på et forum hadde tittelen «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», og kan røft oversettes til norsk som «Et elektronisk pengesystem fra person-til-person». Ideen til Satoshi Nakamoto var å lage en ny måte å sende og motta penger på uten å gå via en sentralisert part, og som kan overføres elektronisk på en sikker måte beskyttet av matematiske prinsipper.

Frem til i dag er det ingen med sikkerhet som vet hvem Satasho Nakamato virkelig er, eller om han fortsatt er i live.

Hvordan er bitcoin forskjellig fra tradisjonelle valutaer?

Bitcoin kan brukes til å sende og motta penger. Dette gjør det mulig å betale digitalt for ting både på internett og i fysiske butikker. På grunn av den høye volatiliteten, og at teknologien fortsatt er helt i startfasen, er det største bruksområdet for bitcoin per i dag (mars 2019) likevel som «store of value», eller oppbevaring av verdi.

På flere viktige områder skiller bitcoin seg også fra tradisjonelle valutaer som vi ser mer nøye på under.

1 – Desentralisering

En av de mest åpenbare egenskapene som skiller bitcoin fra tradisjonelle valutaer er at det er desentralisert. Ingen enkel stat, myndighet eller institusjon kontrollerer bitcoin-nettverket. Kildekoden til bitcoin er helt åpen og utviklingen av teknologien er ledet av frivillige programmerere over hele verden. Selve driften av nettverket, det som gjør det faktisk mulig å sende og motta betalinger, er ledet av et stort nettverk av dedikerte datamaskiner spredt over hele verden. Dette nettverket kalles og for minere.

Fordi bitcoin er desentralisert appellerte teknologien først til personer ukomfortable med den kontrollen banker og myndigheter har over pengene deres. I dag derimot har personer over hele verden fått øynene opp for bitcoin og potensialet teknologien har til å revolusjonere måten vi ser på penger, valuta og overføring av verdi mellom personer på tvers av landegrenser.

2 – Motstandsdyktighet mot sensurering

Mange vil argumentere for at bitcoins motstandsdyktighet mot sensurering er en av de aller viktigste egenskapene som skiller bitcoin fra tradisjonelle valutaer. Dessverre er det slik at i mange land over hele verden har statsborgere liten eller ingen mulighet til å motta eller sende penger ut av landet de bor i på grunn av restriksjoner gitt av myndigheter og sentralbanker. Vi ser og mange tilfeller i 2019 der de samme myndighetene tar kontroll over penger personer har i banken, slik at disse personene ikke lenger har kontroll og eierskap over sine hardt opptjente penger og verdier.

Siden bitcoin er desentralisert er det ingen autoritet eller institusjon som kan legge begrensinger på til hvem man sender eller mottar penger fra. Med bitcoin kan en statsborger i Venezuela ha fullt eierskap over sine egne penger, og kan betale en annen person fra hvilket som helst land over hele verden i løpet av sekunder.

3 – Begrenset antall mynter

Tradisjonelle valutaer som amerikanske dollar, euro og kroner har et teoretisk ubegrenset antall mynter. Sentralbanker har selv frihet og mulighet til å trykke så mye penger de ønsker, og kan på denne måten manipulere en valutas verdi relativt til andre. De som taper på dette er innbyggere i landet som har sine verdier i den nasjonale valutaen, spesielt dersom det finnes få eller ingen alternative valutaer å konvertere til. Eksempler på dette er land som opplever ekstrem inflasjon i dag som Argentina, Sudan og Venezuela.

Antallet bitcoin-mynter i sirkulering er strengt kontrollert av de underliggende matematiske algoritmene. Kun et lite antall mynter blir tilført markedet hver dag, og vil over tid reduseres helt til et maksimalt antall på 21 millioner er i fri sirkulering. Til slutt, når det totale antallet mynter er utvinnet, vil den effektive mengden mynter i sirkulering reduseres over tid. Bitcoin er på denne måten både en disinflationary og deflationary valuta i motsetning til tradisjonelle valutaer som oftest er inflationary.

4 – Pseudonymitet

I motsetning til tradisjonelle elektroniske betalinger hvor både sender og mottaker oftest må avsløre identiteten sin (bla. på grunn av lovverk rundt anti-hvitvasking av penger), foregår betalinger med bitcoin semi-anonymt. Siden transaksjoner foregår desentralisert er det ingen autoritet som kan stille krav til identifisering av begge parter, annet enn selve adressene som betalinger sendes fra og til.

Siden alle transaksjoner og adresser er offentlige kan hvem som helst studere og kontrollere pengestrømmen som har foregått siden bitcoin ble lansert. Myndigheter og politi over hele verden har derfor utviklet verktøy og metoder for å identifisere brukere hvis nødvendig, og nettop derfor er bitcoin et av de siste alternativene kriminelle vil velge for å sende penger.

5 – Immutability

Har du sendt bitcoin til en person er det ingen måte å angre eller reversere transaksjonen, og skiller seg dermed fra tradisjonelle elektroniske valutaer på dette området.

Dette fører både med seg fordeler og ulemper, men den viktigste konsekvensen er at ingen personer eller autoritet har derfor mulighet til å manipulere nettverket eller pengestrømmen.