bitcoinakademiet

- LÆR ALT OM BITCOIN OG KRYPTOVALUTA

Blockchain-milliardærer | En ny samfunnsklasse av velstående personer

Kryptovaluta og blockchainteknologi har opplevd en voldsom vekst de siste årene, og det er lite som tyder på at veksten vil stoppe opp med det første. Som følge av verdiskapningen dette fører med seg vil vi kunne komme til å se en ny samfunnsklasse av milliardærer dukke opp som har tjent formuen sin på bakgrunn av denne nye teknologien.

HODLere

Hvis visjonen til cyberpunks og libertarianere om en global kryptovaluta som vil supplere og delvis erstatte dagens finansielle systemer blir oppfylt, vil flere av dagens HODLere (Hold On for Dear Life) og de som akkumulerer kryptovaluta komme til å bli milliardærer en dag. Det er og tenkelig at Satoshi Nakamoto, den ukjente skaperen av bitcoin, vil bli verdens første billionær målt i amerikanske dollar.

Mengden av eksisterende kapital i verden i dag som kryptovaluta potensielt kan absorbere er astronomisk. For tiden er verdien av alle penger i verden i dag anslått til å være 90,4 billioner dollar. Den totale verdien av hele kryptovalutamarkedet er kun 118 milliarder dollar i dag. Det utgjør en forskjell på 766 ganger mellom den totale verdien av penger som eksisterer i verden i dag og det totale kryptomarkedet.

Verdens første dollar-billionær

La oss se på Satoshi Nakamoto som eksempel.

Sergio Lerner har estimert Nakamotos bitcoin-formue til å være på hele 1 149 millioner bitcoin. I tillegg kommer verdier fra alle kjedesplittene (forks) bitcoin har gjennomgått de siste årene som Bitcoin Cash, Bitcoin SV og Bitcoin Gold. Nakamoto ville i dag hatt en formue på hele 4 372 milliarder dollar. For at Nakamoto skal bli verdens første dollar-billionær må disse verdiene øke 263 ganger. Dette kan høres utenkelig ut, men dersom kryptovaluta og bitcoin blir en global valuta, eller «store of value» og erstatter gull på dette området, er dette likevel ikke et helt utenkelig scenario.

Vitalik Buterin, en av skaperne av ethereum, er også en svært velstående person som sitter på store verdier av kryptovaluta i dag. Buterins EtherScan-adresse viser for tiden en balanse på 350 000 ether. For at han skal bli milliardær målt i amerikanske dollar må prisen av ether stige til $2 857. Gitt at prisen på ether steg til hele $1 431 i januar 2018, er det ganske sannsynlig at Buterins beholdninger vil kunne overstige 1 milliard dollar i verdi i løpet av en ny markedssyklus.

Buterins Etherscan-adresse som viser en balanse på 350 000 ETH

De innovative blockchain-milliardærene

Anvendelsen av blockchainteknologi kan og tenkelig skape helt nye næringer og industrier som oppstår som følge av dette. Å forutse hvilke selskaper som vil bli vinnerne i fremtiden er svært vanskelig, da f.eks ingen kunne ha spådd hvor vellykket Apple kom til å bli med blant annet iPod og iPhone. Ofte vet forbrukere selv ikke hvilke produkter eller tjenester de vil ha før de blir presentert for dem.

Vi kommer til å høre fra mange gründere og oppstartsselskaper som vil prøve å bygge det neste store selskapet i verden basert på blockchainteknologi og desentralisering. Det blir spennende å følge utviklingen og se hvilke produkter og tjenester som kommer til markedet, og som en dag vil bli tatt i bruk av mennesker over hele verden.

Fjerning av mellommenn

En annen kategori personer som sannsynligvis vil tjene svært mye på blockchainteknologi er de som er i stand til å endre en eksisterende industri og selge inn sine blockchainbaserte produkter og tjenester i markedet. En kategori av disse vil være de som fjerner bruken av mellommenn – enten helt eller delvis. Med smart contracts kan blockchainteknologi revolusjonere industrier som finans og kapitalmarkeder. Mange ser på bitcoin som bankenes nemesis, og selskaper som kan ta over posisjonen til finansinstitusjoner og erstatte mye av hva de gjør i dag, vil bli veldig suksessfulle.

Fakturafinansiering

Fakturafinansiering er et annet interessant eksempel. Denne bransjen er drevet av å tilby små og mellomstore bedrifter blant annet muligheten til å tjene penger på sine fakturaer. Slike tilbydere belaster vanligvis svært høye avgifter og gebyrer for å tilby disse tjenestene. Gebyrene skyldes både mangel på ekstern konkurranse, samt arbeidskraft som kreves for administrasjon. Selskaper som Populous og PayPie tilbyr imidlertid tjenester som erstatter dagens behov for menneskelig arbeidskraft og ledere ved å ta i bruk smart contracts på ethereum. Denne bransjen er for tiden verdsatt til 2,8 billioner dollar og er en kilde til svært høye inntekter for banker rundt om i verden. Hvis selskaper som Populous og PayPie vil lykkes med å forbedre eksisterende tjenester til lavere avgifter, så vil de posisjonere seg for å bli selskaper verdsatt til flere milliarder dollar en gang i fremtiden.

Til slutt

Dersom kryptovaluta og blockchainteknologi fortsetter sin imponerende vekst de kommende tiårene vil vi se en helt ny samfunnsklasse av milliardærer og svært velstående personer. Disse personene, som på samme måte som de som kapitaliserte på veksten og potensialet til internett på 1990-tallet, må enten akkumulere store mengder kryptovaluta eller bygge produkter og tjenester som vil revolusjonere dagens løsninger.